starttoloveme

12 tekstów – auto­rem jest star­tto­love­me.

Dać się po­nieść emocją , chwi­li na­miętnością . 
Te chwi­le to ulot­ne szczęście !
Za to ból nie chce się tak szyb­ko ulatniać... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lutego 2011, 18:41

-uwiel­biam jak się złościsz , to mnie kre­ci
*a ja uwiel­biam jak spier­da­lasz
-no to spier­da­lam


Żeg­nam fra­jerze ;D 
-On . *Ja . 
Auten­tyczna rozmowa 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 lutego 2011, 16:34

Fa­ceci nig­dy nie wy­ras­tają z za­bawek !
Po pros­tu z cza­sem zmieniają ich wielkość. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 stycznia 2011, 15:54

-Dzięku­je ! 
-Za co ? 
-Za ten mo­ment ! 
-Który ?. ;] 
-Za ten mo­ment , kiedy leżeliśmy i pat­rzy­liśmy so­bie w oczy a Ty trzy­małeś dłoń na moim po­liczku tak to było cu­dow­ne . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 stycznia 2011, 22:21

I dlacze­go krzyczysz na mnie i mówisz , że jes­tem dziecin­na gdy jes­teśmy sa­mi ? . Może ja nie chcę całkiem do­rosnąć . chcę cie­szyć się z każde­go Two­jego spoj­rze­nia , z każde­go głupiego zacze­pienia mnie na przer­wie , chcę się wygłupiać i pat­rzeć na Nas przez różowe oku­lary !. Cho­ciaż Ty nie każ mi dorosnąć... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 listopada 2010, 18:54

Jak tańczę to nie ma we mnie wsty­du,
choć czu­je mi­liony par oczu na swoim ciele. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 listopada 2010, 20:58

Mam własną szafę ma­sek . Rzecz jas­na , każda na in­na okaz­je . 

* Cza­sem muszę pouda­wać przed ludźmi , bo męczą mnie ciągle py­tana `co się stało ` . I choć chciała bym się wy­gadać to nie zaw­sze wiem ko­mu ufać. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 listopada 2010, 14:16

Co­raz częściej wątpię w to , że ktoś mnie po­kocha.
Po­kocha nie za to jak wyglądam , ale za to co nosze w so­bie . 

*Mężczyźni co­raz częściej za­pomi­nają co tak nap­rawde jest ważne . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 listopada 2010, 17:56

Bez żad­nych zo­bowiązań przy­tulić się do Ciebie i po­wie­dzieć, że te­go mi właśnie bra­kowało . A gdy będę miała Cię dość , tak po pros­tu odejść.I gdy mi Ciebie zab­raknie , znów wrócić . I tak trwać w tej monotonii. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 października 2010, 22:21

Zmęczo­na poszu­kiwa­niem miłości , chciałam od­począć , ale Ty za wszelką cenę chcesz szu­kać da­lej -głupie ser­ce . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 października 2010, 23:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

starttoloveme

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność